Извадете хартията от процесите си!

Работете дигитално и ускорете биснеса си с Odoo


Свържете се с нас

Искам среща 

 
 

Какви са следващите стъпки?

Срещнете се нас

Запознайте се с нас и ни представете компанията си.
Опишете целите и задачите на потенциално внедряване на Odoo.
Споделете с нас вашите бизнес нужди и проблеми.

Имам въпроси и искам среща

Персонализирана демонстрация

Направете преглед на персонализирания продукт и бъдещото решение

Проверете нашето разбиране на бизнес нуждите ви

Предоставете обратна връзка за потенциални корекции на решението


Оферта
базирана на профила на проекта


QUICKSTART
за по-малки проекти

или

GAP ANALYSIS
за по-големи проекти със сложни изисквания

 

Заинтересовани?

Оставете ни съобщение днес. Ще се свържем с вас веднага.