Строителен проект


В това видео ще видите строителна фирма, специализирана в бизнес офиси. Създаване на прогнозна стойност на оферта, но таксуване въз основа на реално отработените часове и вложените материали. Обикновено се започва с договор, който определя цената на материалите и ставката на работниците, подизпълнителите и т.н. След като клиентът се съгласи с параметрите на проекта, се преминава към планиране, а след това и действително извършване на планираните работи. Всеки месец ръководителят на проекта фактурира клиентите въз основа на материалите и отработеното време. 
 
   

Имате още въпроси?

Оставете ни съобщение и ще Ви покажем как проблемите Ви могат да се решат с Odoo