Консултантски услуги

В това видео ще видите:

- Управление на прокети и задачи
- Как да използвате чатъра за ефективна вътрешна и/или външна комуникация, и напомняния за по-добра организация и висока продуктивност
- Как да издавате фактури на база отчетени часове
- Как да обработите разходи по проект, които се префактурират на клиент


 

 

Имате още въпроси?

Оставете ни съобщение и ще Ви покажем как проблемите Ви могат да се решат с Odoo