Събития и маркетинг

В това видео ще видите:

- Въведение в модул Събития
- Автоматизиране на комуникацията свързана със събитията (потвърждения, напомняния, форми за регистрация, създаване на лийдове)
- Как може да използвате маркетинг модулите за да промотирате събитията си и да проследявате лийдовете
- Необходимите настройки за постигане на демонстрираните процеси


 
 
                                                                                                                             

Имате още въпроси?

Оставете ни съобщение и ще Ви покажем как проблемите Ви могат да се решат с Odoo