Functional analyst ICT

Малките и средни предприятия (МСП) осъзнават, че могат да използват цифровизацията, за да се разграничат от своите конкуренти. МСП, които виждат в ИТ цялостно разграничение и растеж в рамките на индустрията, са нашите клиенти.

Callista действа като дясна ръка и партньор в този процес. С млад и целеустремен екип ние разработваме бизнес логиката, от която тези компании се нуждаят.


Кандидатствай​

 
Твоето предизвикателство
След периода на обучение вие ще бъдете комуникационният мост между портфолиото на клиента и нашия специализиран екип за разработка. По този начин ще следите проектите и финансовите споразумения с вашия клиент, без да губите от поглед крайните срокове.
 • Критично анализирате нуждите на клиентите си, съпоставяте мненията и последствията едно с друго въз основа на бизнес анализа и ги превръщате в ясни задачи, които обсъждате с екипа по разработката.
 • Намирането на най-ефективното решение, съобразено с нуждите на клиента, е вашата страст, а професионалният и целеустремен подход и познаването на бизнеса са вашите любими инструменти.
 • Гарантирате качеството на предоставената работа, като тествате решенията очаквани от клиентът.

Профил

Вашата цел е да бъдете истински партньор на нашите клиенти и да правите всичко възможно плюс още малко, за да поставите клиента и неговия бизнес на следващото ниво.

 • За предпочитане е да имате висше образование (бакалавърска/магистърска степен, софтуерен интегратор, консултант по ИКТ, ... ) или еквивалентен опит.
 • Вие сте аналитично силен, точен и способен да решавате проблеми.
 • Структурираната, ориентирана към планове и процеси работа може да се съчетае безпроблемно с необходимата креативност.
 • Имате опит с бизнес процесите, управление на вериги за доставки, логистика, фактуриране, управление на проекти, продажби и др.
 • Безпроблемно изготвяте плана си самостоятелно и умеете да работите добре като част от екип и сте гъвкави, когато е необходимо. 
 • Можете да определяте приоритетите и да разграничавате същността от детайлите.
 • Имате първоначален професионален опит от 2-5 години в бранша.
 • Вашите проактивни комуникационни умения и тактична дипломатичност ви водят към правилните въпроси, отговори и решения.
 • Българският език ви е роден и имате добри познания и произношение на английски език.

Нашата оферта
Ще се присъедините към сплотен екип, в който хората се заместват един друг, но и всеки поема своята отговорност. В тази динамична и разрастваща се компания комуникира лесно и вашето мнение се цени високо. Получавате шанса да заемете вълнуваща позиция в силна предприемаческа компания с възможности за дългосрочно развитие. В замяна на вашата ангажираност и силна работа за развитие ще получите възможност за развитие и прилично възнаграждение.

Ще приемете ли това предизвикателство?


Вашият отговор ще бъде разгледан незабавно и поверително. Не желаем да си сътрудничим с трети страни, моля, не се свързвайт с нас агенции или други форми на подкрепа.


Свържи се с нас сега!