Application developer Odoo


Като златен партньор на Odoo компаниите се обръщат към Callista, за да поръчат допълнителна разработка на своята Odoo система.

Чрез създаването на софтуерни модули/приложения специфичните бизнес процеси се превръщат в използваеми решения за крайните потребители.

Тези персонализирани разработки се правят на базата на Odoo системата, която е базирана върху Python.

Кандидатствай

 

Твоето предизвикателство

След периода на обучение ще отговаряте за разработването на функционални приложения, съобразени с нуждите на клиента. След функционалния анализ вие активно мислите за най-доброто решение и как да го разработите. Комбинирате необходимите стандартни приложения на Odoo въз основа на желанията на клиента и даденото описание от функционалния анализатор на вашия екип. Отговаряте за програмирането на солидна бизнес логика и давате възможност за интеграция с външни приложения.
  • Критично анализирате нуждите на клиентите си и съобразявате последствията въз основа на направения бизнес анализа, като ги превръщате в ясни задачи, които обсъждате с екипа по разработката.
  • Намирането на най-ефективното решение, съобразено с нуждите на клиента, е вашата страст, а професионалният и целенасочен подход и познаването на бизнес пакета са вашите любими инструменти.
  • Гарантирате качеството на доставената работа, като тествате решенията според потавените изисквания от страна на клиентът. 

Вашия профил

Вашата цел е да бъдете истински партньор на нашите клиенти и да правите всичко възможно плюс още малко, за да поставите клиента и неговия бизнес на следващото ниво.


  • За предпочитане е да имате висше образование в областта на информационните технологии (бакалавър/магистър по приложна информатика, ИКТ, ...) или еквивалентен опит.
  • От опита си сте придобили задълбочени познания по обектно-ориентирано програмиране и релационни бази данни.
  • Професионалният ви опит като разработчик на Python/Java/.NET е голямо предимство. Наясно сте с Unix/Linux и работите с  GIT.
  • Лесно работите самостоятелно, но също така знаете как да работите добре в екип. Освен това сте гъвкави, когато е необходимо. 
  • Запалени сте по иновативните приложения и имате желание да се учите. 
  • Имате добро разбиране и произношение на английски език.

Нашата оферта​


Ще се присъедините към сплотен екип, в който хората се заместват един друг, но и всеки поема своята отговорност. В тази динамична и разрастваща се компания комуникира лесно и вашето мнение се цени високо. Получавате шанса да заемете вълнуваща позиция в силна предприемаческа компания с възможности за дългосрочно развитие. В замяна на вашата ангажираност и силна работа за развитие ще получите възможност за развитие и прилично възнаграждение.

Ще приемете ли това предизвикателство?


Вашият отговор ще бъде разгледан незабавно и поверително. Не желаем да си сътрудничим с трети страни, моля, не се свързвайт с нас агенции или други форми на подкрепа.


Свържете се с нас сега!